ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนคอมพิวเตอร์บูรณาการอาเซียน ม.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,16:27  อ่าน 1560 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวัดผลประเมินผลหน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2558,17:55  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2558,17:53  อ่าน 932 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขอบข่ายหน้าที่พลเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2558,17:47  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : pic
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2557,22:57  อ่าน 502 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกประวัติศาสตร์ ป.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2557,11:03  อ่าน 14185 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด สาระที่ 4 ประวัติศาสตรื ป.2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2557,03:57  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสุจิตรา เชื้อพูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2556,10:25  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนบทร้อยกรองตามหลักพหูสูต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,01:37  อ่าน 677 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2556,01:15  อ่าน 742 ครั้ง
รายละเอียด..