ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร
หัวข้อการประชุมคณะครูและบุคลากรประจำสัปดาห์ (25 ก.ค.2559) (อ่าน 590) 23 ก.ค. 59
ระเบียบวาระการประชุมคณะครู ครั้งที่ 5/2559 (6 กรกฎาคม 2559) (อ่าน 634) 05 ก.ค. 59
หัวข้อประชุมประจำสัปดาห์ที่ 6 (วันที่ 30 มิ.ย.2559) (อ่าน 549) 27 มิ.ย. 59
หัวข้อการประชุมประจำสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 (อ่าน 603) 14 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมวันที่ 7 มิถุนายน 2559 (สัปดาห์ที่ 4) (อ่าน 556) 14 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2559 (วันที่ 1 มิ.ย. 2559) (อ่าน 588) 06 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 2178) 05 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2559 (วันที่ 21มี.ค.2559) (อ่าน 552) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 (สัปดาห์ที่ 2) (อ่าน 619) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (สัปดาห์ที่ 1) (อ่าน 556) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน) (อ่าน 381) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน) (อ่าน 390) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 3 ก.พ. 2559) (อ่าน 397) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 18 เมษายน 2559 (ลดเวลาเรียนฯ) (อ่าน 408) 29 พ.ค. 59
รายงานการประชุมวันที่ 5 เมษายน 2559 (ลดเวลาเรียนฯ) (อ่าน 407) 29 พ.ค. 59
ระเบียบวาระการประชุมคณะครู ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 380) 27 พ.ค. 59
หัวข้อการประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 13 พ.ค. 2559 (อ่าน 2441) 12 พ.ค. 59
หัวข้อการประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 440) 02 พ.ค. 59
หัวข้อประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 474) 02 เม.ย. 59
ระเบียบวาระการประชุมคณะครู ครั้งที่ 3 / 2559 (อ่าน 472) 19 มี.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประชุมย่อย) (15 มีนาคม.2559) (อ่าน 459) 19 มี.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครู ครั้งที่ 2 / 2559 (อ่าน 457) 19 มี.ค. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประชุมย่อย) (24 ก.พ.2559) (อ่าน 451) 02 มี.ค. 59
ระเบียบวาระการประชุมคณะครู ครั้งที่ 2 / 2559 (อ่าน 514) 18 ก.พ. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประกันคุณภาพ) (12 ม.ค. 2559) (อ่าน 433) 17 ก.พ. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(เข้าค่ายลูกเสือ) (5 ม.ค. 2559) (อ่าน 432) 17 ก.พ. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯครั้งที่ 9/2558 (23 ต.ค.2558) (อ่าน 429) 17 ก.พ. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประชุมย่อย) (18 พ.ย..2558) (อ่าน 449) 17 ก.พ. 59
รายงานการประชุมคณะครูฯ(ประชุมย่อย) (4 ธ.ค..2558) (อ่าน 453) 17 ก.พ. 59
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่4/2558(13 พฤษภาคม 2558) (อ่าน 641) 01 พ.ค. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่3/2558(17 มีนาคม 2558) (อ่าน 627) 10 มี.ค. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่2/2558(23 กุมภาพันธ์ 2558) (อ่าน 647) 17 ก.พ. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่1/2558(22 มกราคม 2558) (อ่าน 711) 18 ม.ค. 58
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่11/2557(23 ธันวาคม 2557) (อ่าน 689) 21 ธ.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่10/2557(19 พฤศจิกายน 2557) (อ่าน 674) 15 พ.ย. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่9/2557(29 ตุลาคม 2557) (อ่าน 802) 24 ต.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 8/2557(10 ตุลาคม 2557) (อ่าน 598) 04 ต.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2557(วันที่ 18 ก.ย. 2557) (อ่าน 641) 13 ก.ย. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 6/2557 (วันที่ 4 ส.ค. 2557) (อ่าน 724) 30 ก.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 9 ก.ค.. 2557) (อ่าน 580) 06 ก.ค. 57