ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
95 หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลามัน   ตำบลห้วยทราย  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
เบอร์โทรศัพท์ 053301032
Email : npm2465@hotmail.com;npm_2011@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :