ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทร(ภู่)และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2559
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1-3
วัดป่าดาราภิรมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มิ.ย. 59 ถึง 15 มิ.ย. 59 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ป.4-6
วัดป่าดาราภิรมย์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559
โดมเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 มิ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่ริม
โรงเรียนบ้านแม่สา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 มิ.ย. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 4/2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 พ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559
อาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2559
อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 เม.ย. 59 สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
อาคารเมาธาวี กลุ่มงานบุคคล
05 เม.ย. 59 ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
ห้องประชุมอาคารห้องสมุด ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 เม.ย. 59 ถึง 12 เม.ย. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
ห้องธุรการ กลุ่มงานบุคคล
31 มี.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุด ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 สรุปงานตามโครงการปี 2558 และจัดทำแผนพัฒนา,แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุด ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค. 59 งานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และงานอำลาสถาบัน ปี 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 มี.ค. 59 ตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนงวดที่ 1
ห้องประชุม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 มี.ค. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดฯชั้น 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบ O-net
ป.6 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.พ. 59 day camp ลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ก.พ. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ก.พ. 59 ผอ.เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 เข้าค่ายวิชาการเพื่อทบทวนบทเรียน นักเรียนชั้น ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 ก.พ. 59 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2559
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค. 58 ประชุมคณะครู,บุคลากร ครั้งที่ 6/2558
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์
13 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
01 ก.ค. 58 เดินขบวนสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
13 พ.ค. 58 ประชุมคณะครู,บุคลากร ครั้งที่ 4/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
12 พ.ค. 58 เปิดซองสอบราคาอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องประชุม ประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
โรงแรมเชียงใหมแกรนด์วิว ประชาสัมพันธ์
01 พ.ค. 58 ถึง 17 พ.ค. 58 จัดชั้นเรียนเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
01 เม.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2558
อาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์
30 มี.ค. 58 ถึง 17 เม.ย. 58 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ห้องสำนักงานโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
23 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปงานโครงการ ปี 2557
ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว ประชาสัมพันธ์
19 มี.ค. 58 งานมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และงานประจำปี (อำลาสถาบัน) ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
17 มี.ค. 58 ประชุมคณะครู,บุคลากร ครั้งที่ 3/2558
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์
09 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ไปทัศนศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์
02 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบ LAS, และสอบปลายภาคเรียนและปลายปี ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
26 ก.พ. 58 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2557
ห้องเรียนชั้น ป.3 ประชาสัมพันธ์
23 ก.พ. 58 ประชุมคณะครู,บุคลากร ครั้งที่ 2/2558
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 57 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 10/2557
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3 / 2557
อาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์
18 พ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5 / 2557
อาคารห้องสมุดฯ ประชาสัมพันธ์
04 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ต.ค. 57 ถึง 03 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ต.ค. 57 ประชุมคณะครูและบุคลากรประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 8/2557
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ต.ค. 57 รับการตรวจสอบการเงิน พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 การแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 (ระดับเขตพื้นที่)
โรงเรียนบ้านริมใต้,โรงเรียนบ้านแม่สา,โรงเรียนบ้านป่าติ้ว,โรงเรียนบ้านสันคะยอม และ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของครูวิไลวรรณ สืบยิ้ม (สมาคมครูฯแม่ริม)
โรงแรมกรีนเลค ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของครูวิไลวรรณ สืบยิ้ม (สหพันธ์สันโป่ง)
โรงแรมธาริน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของครูวิไลวรรณ สืบยิ้ม (สพป.เชียงใหม่ เขต 2)
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของครูวิไลวรรณ สืบยิ้ม (เครือข่ายฯแม่ริม1)
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ย. 57 งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของครูวิไลวรรณ สืบยิ้ม
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ย. 57 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 7/2557
ห้องประชุมอาคารห้องสมุด ประชาสัมพันธ์
04 ส.ค. 57 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 6 / 2557
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ค. 57 กิจกรรมนักเรียนวัยใสใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ก.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,คณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 4/2557
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ก.ค. 57 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 5 / 2557
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 ก.ค. 57 นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ชมภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศูนย์การค้าพรอมเมนาด้า อ.เมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 ก.ค. 57 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนบ้านบวกจั่น ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ก.ค. 57 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญานและเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทร(ภู่) และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 มิ.ย. 57 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557
อาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 มิ.ย. 57 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 4 / 2557
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 มิ.ย. 57 รับ-ส่งครูเพชรา วัฒนานิวัต , ครูกระจ่าง สายวงศ์อินทร์
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,คณะกรรมการที่ปรึกษา,คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 พ.ค. 57 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2557(เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2557)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 พ.ค. 57 ถึง 12 พ.ค. 57 การคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่าย ขนม,น้ำดื่ม,และไอศกรีม สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย. 57 เปิดซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปี 2557
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย. 57 กำหนดยื่นซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ห้องสำนักงานโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 เม.ย. 57 ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวปีใหม่ในวันผู้สูงอายุ อบต.ห้วยทราย
อบต.ห้วยทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 เม.ย. 57 ถึง 17 เม.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 มี.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1/2557
อาคารเอนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้แทนภาคี4ฝ่าย,ผู้แทนผุ้ปกครองนักเรียน
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มี.ค. 57 งานปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มี.ค. 57 งานประจำปีของโรงเรียน (งานอำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค. 57 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 มี.ค. 57 ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2557
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 มี.ค. 57 ถึง 15 มี.ค. 57 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
จ.ชลบุรี จ.ปทุมธานี ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 แข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่ริม ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 พ.ย. 56 กิจกรรมถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 6
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 พ.ย. 56 กิจกรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 พ.ย. 56 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 ระดับจังหวัด
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 พ.ย. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ต.ค. 56 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 7/2556 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556)
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ต.ค. 56 คณะครูร่วมวางมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ต.ค. 56 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 ต.ค. 56 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 ต.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 ต.ค. 56 ประชุมเตรียมการรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ก.ย. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ห้องเรียนในแต่ละชั้น กลุ่มงานวิชาการ
13 ส.ค. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม
โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ส.ค. 56 งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 ส.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น
ห้องประชุม อบต.ห้วยทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 ส.ค. 56 คณะวิจัยมาจัดทำวิดีทัศน์การจัดการเรียน Lessonstudy และOPEN-APPROACH
ห้องเรียนชั้น ป.1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 ส.ค. 56 ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 ส.ค. 56 ประชุมโครงการยุทธวิธีพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพภายใต้บริบทสถานศึกษา
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 ส.ค. 56 ประชุมการจัดการศึกษาแบบเปิดชั้นเรียน
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 ก.ค. 56 นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 ก.ค. 56 ถึง 04 ก.ค. 56 ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้การศึกษาแบบเปิด
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ก.ค. 56 เดินขบวนสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ก.ค. 56 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามจุดเน้นของ สพฐ.
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทร(ภู่),ต่อต้านยาเสพติดโลก,วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มิ.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2556
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556
อาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 มิ.ย. 56 ถึง 05 มิ.ย. 56 ประชุมเสวนาการพัฒนาครูทั้งระบบ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 พ.ค. 56 ประชุมคณะครูและบุคลากร
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม
ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค. 56 ประชุมการพัฒนาหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ห้องประชุมสัำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 พ.ค. 56 ประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค. 56 ประชุมคณะครุและบุคลากร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 พ.ค. 56 ถึง 11 พ.ค. 56 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์,ครู ICT อบรมโครงการวิจัยยุทธวิธีพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย. 56 จัดทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 เม.ย. 56 ยื่นซองสอบราคาและพิจารณาผลการสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 เม.ย. 56 ยื่นซองประมูลราคาและพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม และขนม สำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 เม.ย. 56 วันสุดท้ายของการประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 เม.ย. 56 คณะครูร่วมพิธีบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ตำบลห้วยทราย
วัดชลประทาน(หัวฝาย) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 เม.ย. 56 คณะครูร่วมพิธีบวชสามเณรตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
วัดพรหมประดิษฐ์ (วัดต้นผึ้ง) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 เม.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา,แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 เม.ย. 56 คณะครูร่วมปฐมนิเทศการบวชสามเณรดีศรีตำบล
วัดพรหมประดิษฐ์ (วัดต้นผึ้ง) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 เม.ย. 56 ถึง 09 เม.ย. 56 ประกาศประมูลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม และขนม สำหรับนักเรียน ประจำปี 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 เม.ย. 56 ประชุมคณะครูเพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 มี.ค. 56 ถึง 31 มี.ค. 56 ร่วมศึกษาดูงานกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา อ.แม่ริม ณ เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์
เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค. 56 ประชุมอบรมสัมมนาเรื่องการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานครอบครัวกฎหมาย
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก 84 พรรษา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 มี.ค. 56 ถึง 09 เม.ย. 56 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 มี.ค. 56 ดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ประจำปี 2556
อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มี.ค. 56 ผอ.สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายผู้นำปฏิรูปการเรียนรู้ด้านการอ่าน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 มี.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อดำเนินการนโยบายเรียนฟรีและรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 มี.ค. 56 งานปัจฉิมนิเทศและงานประจำปีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 มี.ค. 56 ถึง 11 มี.ค. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายแรมคืน เดินทางไกลและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายลูกเสือแทนคุณ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 มี.ค. 56 ถึง 07 มี.ค. 56 คณะครูและนักเรียน ร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 มี.ค. 56 ประชุมคณะครูฯ ครั้งที่ 2/2556
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 ก.พ. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา,คณะกรรมการบริหารสมาคม,ครูกีฬา เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ก.พ. 56 การคัดเลือกนักกรีฑาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1
สนามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ก.พ. 56 ผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ก.พ. 56 การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (สอบ NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 ก.พ. 56 ถึง 20 ก.พ. 56 การคัดเลือกนักกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 ก.พ. 56 ร่วมงานสมโำภชปอยหลวงวัดว่างเพชร(บ้านหนองปลามัน)
วััดสว่างเพชร(บ้านหนองปลามัน) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 ก.พ. 56 ถึง 13 ก.พ. 56 ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบ3
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ก.พ. 56 ถึง 13 ก.พ. 56 นักเรียนร่วมแข่งขันเครื่อร่อนประเภทบินนานในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2555
เมืองทองธานี ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 ก.พ. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2556
ห้องประชุม
06 ก.พ. 56 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 2/2556 (เตรียมการประเมิน สมศ.)
ห้องประชุม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ม.ค. 56 ประชุมวิทยากรเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสอำเภอแม่ริม
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ICT สมาพันธ์ครูเชียงใหม่
สำนักงาน สกสค.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ม.ค. 56 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม ครั้งที่1/2556
โรงเรียนบ้านศาลา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ม.ค. 56 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2556
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 ม.ค. 56 ประชุมกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแม่ริม(เรื่องเข้าค่ายลูกเสือ)
ประชุมเรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ในวันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2556
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2556
ห้องประชุมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ม.ค. 56 ถึง 18 ม.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ม.ค. 56 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 ม.ค. 56 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 1/ 2556
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ธ.ค. 55 ถึง 25 ธ.ค. 55 การจัดค่ายอบรมโครงการคุณธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องประชุมอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 6 / 2555
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 ธ.ค. 55 ถึง 11 ธ.ค. 55 เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 28
เมืองบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 พ.ย. 55 ถึง 01 ธ.ค. 55 คณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ ร.ร.ดีประจำตำบล รุ่น 3
วัดพระธารตุเชิงดอยสะเก็ต ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 พ.ย. 55 พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ย. 55 ถึง 23 พ.ย. 55 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ย. 55 ถึง 17 พ.ย. 55 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติธรรมโครงการ ร.ร.ดีศรีตำบล รุ่น 3
สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 พ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 / 2555
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 พ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ชุดใหม่)
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 พ.ย. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ ใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 พ.ย. 55 ประชุมผู้นำองค์กรครู สหพันธ์ครูภาคเหนือ
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 พ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการบริหารช่วงชั้นที่ 2และ3
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 พ.ย. 55 ประชุมคณะครูช่วงชั้น 2-3
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
31 ต.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชี้แจงการจัดการเรียนรู้ Tablet
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ต.ค. 55 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 10 / 2555 (เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาัมัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 ต.ค. 55 ถึง 21 ต.ค. 55 โรงเรียนปีิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 ต.ค. 55 ถึง 10 ต.ค. 55 นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนสันทรายหลวง,วัดแม่แก้ดน้อย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 ก.ย. 55 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2555

โรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 ก.ย. 55 ถึง 08 ก.ย. 55 ประชุมอบรมการใช้ tablet ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำชั้น ป.1

ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 ก.ย. 55 ประชุมหลักสูตรเพื่อการอาชีพ

โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 ก.ย. 55 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มเครือข่่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม1

โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 ก.ย. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม ครั้งที่ 9 / 2555 ประจำเดือนกันยายน 2555

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 ส.ค. 55 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 9/2555
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ส.ค. 55 ประชุมกลุ่มเครือข่ายฯแม่ริม1(เรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาัมัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 ส.ค. 55 นักเรียนช่วงชั้นอนุบาล-ช่วงชั้น2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์เชียงใหม่,สวนสัตว์เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 ส.ค. 55 ถึง 24 ส.ค. 55 ประชุมสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

อาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 ส.ค. 55 ถึง 11 ส.ค. 55 ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

จ.กาฬสินธ์,จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
06 ส.ค. 55 ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555(วัดตำหนักธรรมนิมิตร์)

วัดตำหนักธรรมนิมิตร์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ส.ค. 55 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ส.ค. 55 ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555

วัดสว่างเพชร(บ้านหนองปลามัน) ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานสกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 ก.ค. 55 ประชุมเรื่องงบประมาณแปรญัตติ(จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2)
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองไคร้ อ.สันทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 ก.ค. 55 เชิญคณะครูและบุคลากรประชุม ครั้งที่ 9 / 2555 ประจำเดือนกรกฎาคม

ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ก.ค. 55 ประชุมครูช่วงชั้นที่ 2 เวลา 08.30 น.
ห้องวิชาการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมวัดผลประเมินผลโรงเรียน : เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 ก.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการศูนย์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา : เวลา 12.00 น.
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 ก.ค. 55 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7 / 2555 ประจำเดือนกรกฎาคม
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่สา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 ก.ค. 55 กิจกรรมเดินสวนสนามและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 มิ.ย. 55 ถึง 29 มิ.ย. 55 เตรียมฝึกซ้อมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย

สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทร(ภู่)และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
20 มิ.ย. 55 ถึง 21 มิ.ย. 55 โครงการอบรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
อาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 มิ.ย. 55 ถึง 19 มิ.ย. 55 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก 84 พรรษา ชั้น 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 มิ.ย. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6 / 2555
โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 มิ.ย. 55 ประชุมเพื่อรับทราบหลักการเกี่ยวกับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เชียงใหม่แกรนด์วิลล์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
29 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 / 2555
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
28 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 2555
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
23 พ.ค. 55 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 7 / 2555
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม1
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
13 พ.ค. 55 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม  จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ห้องประชุมกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 พ.ค. 55 จัดทำสัญญาประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และขนมสำหรับนักเรียน
นัดหมาย นางจุไรรัตน์  ศรีสุวรรณ  มาทำสัญญากับโรงเรียนในวันที่  11 พฤษภาคม 2555  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมครูฯแม่ริม
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 พ.ค. 55 ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน(จัดตารางเรียน)
ห้องประชุมคณะครู ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
08 พ.ค. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 พ.ค. 55 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 6 / 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จัดประชุมคณะครูเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
07 พ.ค. 55 ยื่นซองและพิจารณาการประมูลการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและขนมสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 พ.ค. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องพะเยา  ร้านอาหารเดอะการ์เด้นท์  เชียงใหม่การ์เด้นท์แลนด์
ร้านอาหารเดอะการ์เด้นท์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 พ.ค. 55 จัดทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน นัดหมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิภาวดี บุ๊ค 2007  มาจัดทำสัญญาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2555  
ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 พ.ค. 55 ถึง 02 พ.ค. 55 ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2555-2558
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบแผนของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1-2 พ.ค. 2555  ณ ห้องประชุมกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หอประชุมกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 เม.ย. 55 ยื่นซองสอบราคาและพิจารณาผลการยื่นซองสอบราคา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 เม.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 เม.ย. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2555
โรงเรียนบ้านศาลา ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
26 เม.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
25 เม.ย. 55 ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ครั้งที่ 5 / 2555

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 เม.ย. 55 ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "หนองปลามันคัพ" ครั้งที่ 15
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
22 เม.ย. 55 ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อของนายสง่า ฆ้องดง อดีตพนักงานบริการโรงเรียน
สุสานบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
18 เม.ย. 55 ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  เวลา 10.00 น. 
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย. 55 ถึง 25 เม.ย. 55 แจกซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2)  

           -  กำหนดแจก-รับซองเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  ณ ห้องธุรการโรงเรียน

           -   ประกาศผู้มีสิทธิยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 26 เมษายน 2555

           -  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2555  ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00  น. ณ ห้องธุรการโรงเรียน

          -   กำหนดเปิดซองสอบราคาและพิจารณาการสอบราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ในเวลา 13.00 น.

          -   ประกาศผลการสอบราคา ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
17 เม.ย. 55 ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง)เลขา,รองเลขาธิการ สกสค.
คณะผู้นำองค์กรครูจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เลขา,รองเลขาธิการ สกสค.
บ้านอบอุ่น อำเภอหางดง ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 เม.ย. 55 ยื่นซองสอบราคาและพิจารณาผลการยื่นซองสอบราคา
กำหนดยื่นซองวันที่ 12 เมษายน 2555  เวลา 09.00 - 12.00 น.
พิจารณาผลการยื่นซอง เวลา 13.00 น.
ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 เม.ย. 55 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน  ตามประกาศลงวันที่ 5 เมษายน 2555  ประกาศแจ้งในเวลา 17.30 น. เพื่อทราบโดยทั่วกัน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
11 เม.ย. 55 คณะครูและบุคลากรร่วมรดน้ำดำหัวผุ้สูงอายุในตำบลห้วยทราย
แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลห้วยทราย  วันที่ 11 เมษายน 2555  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน อบต.ห้วยทราย
สำนักงาน อบต.ห้วยทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
09 เม.ย. 55 ถึง 11 เม.ย. 55 ดำเนินการแจกซองสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน
กำหนดเวลาระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2555  เวลา 08.30 - 15.30 น.
ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
05 เม.ย. 55 ถึง 11 เม.ย. 55 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2555
ห้องธุรการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 เม.ย. 55 ประชุมคณะครูการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
ห้องประชุมโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 เม.ย. 55 ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนวัดตัวเพื่อสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
02 เม.ย. 55 ถึง 05 เม.ย. 55 อบรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน
แจ้งครู ชัชชัย  จีรพงศ์อุดม  และ ครูสุรีย์รัตน์  พรหมชนะ  เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน  ระหว่างวันที่ 2 - 5  เมษายน 2555  ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 มี.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 55 อบรมผู้นำสหพันธ์ครูภาคเหนือ 16 จังหวัด
สหพันธ์ครูภาคเหนือ 16 จังหวัด  จัดการอบรมผู้นำองค์กรครู  เพื่อขับเคลื่อนภาระกิจขององค์กรครู ต่อประเด็นสาธารณะทางการศึกษา  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ กองเลขานุการสมาคมครูฯแม่ริม
28 มี.ค. 55 ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานบุคคล
28 มี.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
27 มี.ค. 55 สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
26 มี.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานบุคคล
26 มี.ค. 55 ประุชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2555
คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2555  ผู้อำนวยการสยามรัฐ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สกสค.  เวลา 09.30 น. 
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ กองเลขานุการสมาคมครูฯแม่ริม
26 มี.ค. 55 นัดหมายส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน
โรงเรียนกำหนดนัดหมายส่งเอกสารธุรการในชั้นเรียน  ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานวิชาการ
23 มี.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
วันที่ 23 มีนาคม 2555  เวลา 10.00 น.  โรงเรียนได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  
ห้องประชุมโรงเรียน กลุ่มงานบุคคล
21 มี.ค. 55 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 3 / 2555
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  จัดประชุมคณะครู ครั้งที่ 3 / 2555 เพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2554  และวางแผนในการดำเนินงานจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2555  
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
19 มี.ค. 55 ถึง 23 มี.ค. 55 ประกาศและรับสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  อำเภอแม่ริม  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา คือ สาระภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  , สาระคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  จ้างอัตราเดือนละ 7,000 บาท  ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556   (รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้)
สุภาพ กลุ่มงานบุคคล
19 มี.ค. 55 ประชุมผู้นำองค์กรครู 5 อำเภอในเขต 2
ผู้นำองค์กรครู 5 อำเภอในเขต 2 ประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการองค์กรครู ในวันที่ 19 มีนาคม 2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลา กองเลขานุการสมาคมครูฯแม่ริม
17 มี.ค. 55 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค. 55 พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2554  
อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
15 มี.ค. 55 งานประจำปีของโรงเรียน (งานอำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จัดกิจกรรมงานประจำปี 2554 (งานวันอำลาสถาบัน)  กำหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
04 มี.ค. 55 ถึง 08 มี.ค. 55 ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริมศึกษาดูงาน กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม  เดินทางไปศึกษาดุงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กองเลขานุการสมาคมครูฯแม่ริม
02 มี.ค. 55 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอแม่ริม
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอแม่ริม  ร่วมแข่งขันกีฬาในวันที่ 2 มีนาคม 2555  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 มี.ค. 55 คณะผู้กำกับลูกเสือสำรอง SSWB ตรวจขั้นที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
27 ก.พ. 55 ถึง 28 ก.พ. 55 สอบ O-net ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2555

สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานวิชาการ
23 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2555
ที่ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม กำหนดการประชุมครั้งที่ 3 / 2555  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.00 น. 
โรงเรียนบ้านป่าิติ้ว กองเลขานุการ
20 ก.พ. 55 ถึง 22 ก.พ. 55 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายแรมคืน เดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษ
กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอแม่ริม จำนวน ๘ โรงเรียน กำหนดนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายแรมคืน เดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษ  ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า  อำเภอสันกำแพง
ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ก.พ. 55 ถึง 17 ก.พ. 55 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ศาลาการเปรียญวัดโสภณาราม งานวิชาการ
09 ก.พ. 55 คณะนิเทศจากสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
คณะนิเทศจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มาติดตามเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ,  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  การอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
03 ก.พ. 55 ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม เชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน เวลา 13.00 น.

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าติ้ว เลขานุการโรงเรียน
03 ก.พ. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2555

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2 / 2555  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันคะยอม เลขานุการโรงเรียน
01 ก.พ. 55 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕  ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน เลขานุการโรงเรียน
27 ม.ค. 55 แข่งขันกรีฑานักเรียน อำเภอแม่ริม ประจำปี 2554

คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
16 ม.ค. 55 งานวันครู ประจำปี 2555

คณะครู ร่วมงานวันครู ประจำปี 2555  เพื่อรำลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโส 

หอประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
14 ม.ค. 55 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

คณะครูและนักเรียน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 

อบต.ห้วยทราย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
12 ม.ค. 55 งานทำบุญเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก84พรรษาและศาลพ่อปู่
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ได้จัดงานทำบุญเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก84พรรษาและศาลพ่อปู่ กำหนดในวันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 08.59 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
10 ม.ค. 55 การคัดเลือกนักกรีฑาของเครือข่ายแม่ริม1

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1 คัดเลือกนักกรีฑานักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนเครือข่ายในการแข่งขันกรีฑานักเรียนอำเภอแม่ริม ในวันที่ 27 มกราคม 2555  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์
06 ม.ค. 55 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 1 / 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว สำนักงานผู้อำนวยการ
04 ม.ค. 55 ถึง 06 ม.ค. 55 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้น ป.6

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1 จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2555 ณ ค่ายลูกเสือค่ายแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
01 ม.ค. 55 ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2555

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ร่วมกับ ประชาชนในตำบลห้วยทราย จัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2555  ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองปลามัน

สุภาพ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
30 ธ.ค. 54 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
24 ธ.ค. 54 ประชุมผู้กำกับลูกเสือ S.A.T.C รุ่น 154

คณะผู้กำกับลูกเสือ S.A.T.C รุ่น 154 ประชุมเพือเตรียมการตรวจขั้นที่ 5 

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
23 ธ.ค. 54 ถึง 24 ธ.ค. 54 ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่ริม
คณะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่ริม ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนลูกรักเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ธ.ค. 54 ถึง 23 ธ.ค. 54 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2

กลุ่มโรงเรียน 10 โรงเรียน และสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาแม่ริม กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2

ศาลาวัดโสภณาราม กลุ่มงานวิชาการ
22 ธ.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2554

โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2554  เวลา 14.00 น. เพื่อเตรียมการจัดงานเปิดป้ายอาคาร "หอสมุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก 84 พรรษา"

ห้องประชุมโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 ธ.ค. 54 ประชุมวิทยากรเข้าค่ายลูกเสือสามัญ(ป.4-6)
วิทยากรประชุมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.4-6 โดยมีครูเข้าร่วม คือ ผอ.สยามรัฐ  ครูปริยวัฒน์  ครูสุจิตรา (พ)  และครูเพชรา 
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16 ธ.ค. 54 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2554
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2554 
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
12 ธ.ค. 54 ถึง 13 ธ.ค. 54 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการที่ จ.พิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย ครูสมศรี ยะกลิ้ง , ครูปริยวัฒน์  ศูนย์จันทร์ นำเด็กชายจักรกฤษ  บัวว้อง  เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ที่ จังหวัดพิจิตร
ชุดสุภาพ กลุ่มงานวิชาการ
09 ธ.ค. 54 ร่วมงานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2554

คณะครูและนักเรียนชั้น ป.6 - ม.3 เข้าร่วมงานพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ประจำปี 2554 เวลา 09.00 น.

พระตำหนักพระราชายาเจ้าดารารัศมี อ.แม่รม กลุ่มงานบริหารทั่วไป
05 ธ.ค. 54 ร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เข้าร่วมงานจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เวลา 18.00 น.
สนามหน้าสำนักงาน อบต.ห้วยทราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
02 ธ.ค. 54 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 84 พรรษา 
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
01 ธ.ค. 54 ประชุมคณะครู ครั้งที่ 14 / 2554 ประจำเดือนธันวาคม
โรงเรียนกำหนดการประชุมคณะครู ครั้งที่ 14 / 2554 ประจำเดือนธันวาคม เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
01 ธ.ค. 54 ประชุมการนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชิญผู้บริหารสถานศึกษา ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อนำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.

ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กลุ่มงานวิชาการ
30 พ.ย. 54 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม
ผอ.สยามรัฐ  กุลประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 12 / 2554  ประจำเดือนธันวาคม 2554
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกองแหะ สำนักผู้อำนวยการโรงเรียน
29 พ.ย. 54 ประชุมสรุปผลการเข้าค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

คณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายวิชาการฯ กำหนดการประชุมเพื่อสรุปผลการเข้าค่ายวิชาการ ครั้งที่ 1

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าติ้ว กลุ่มงานวิชาการ
28 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการสกสค.จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสยามรัฐ กุลประดิษฐ์  ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสกสค.จังหวัดเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสกสค.จังหวัดเชียงใหม่
สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักผู้อำนวยการโรงเรียน
25 พ.ย. 54 พิธีถวายราชสดุดี
คณะผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือเนตรนารี ทุกกอง  ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า และพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน : เครื่องแบบลูกเสือ กลุ่มงานวิชาการ
24 พ.ย. 54 ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและการพัสดุโรงเรียน

ประชุมเจ้าหน้าที่การเงินและการพัสดุโรงเรียน

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน งานธุรการ
22 พ.ย. 54 เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูล จปฐ.
ผอ.สยามรัฐ  กุลประดิษฐ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน ได้เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อมูล จปฐ.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
18 พ.ย. 54 เข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี โรงเรียนนานาชาติเปรมเซนเตอร์ (PTIS)

คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-3) เข้าร่วมงานครบรอง 10 ปี โรงเรียนนานาชาติเปรมเซนเตอร์ (PTIS) 

โรงเรียนเปรมเซนเตอร์ :ครูชุดสุภาพ,นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17 พ.ย. 54 ถึง 18 พ.ย. 54 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6
คณะกรรมการดำเนินงาน และนักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เวลา 08.00 น. - 15.30 น.
โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่มงานวิชาการ
17 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดงานเปิดป้ายอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และ ศาลพ่อปู่ 
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มบริหารทั่วไป
16 พ.ย. 54 เตรียมงานเข้าค่ายวิชการยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์เตรียมงานเข้าค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านศาลา กลุ่มงานวิชาการ
14 พ.ย. 54 ถึง 15 พ.ย. 54 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2554
คณะครู และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายแม่ริม 1  ร่วมงานศิลปหัตถรรมนักเรียน และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2554
โรงเรียนบ้านริมใต้ กลุ่มงานวิชาการ
11 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  ผอ.สยามรัฐ  ครูสมศรี  ครูสร้อยทอง  ครูดารณี  และครูปริยวัฒน์  ประชุมเตรียมงาน  เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลา : การแต่งกายชุดสุภาพ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10 พ.ย. 54 ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2554

เชิญ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณียี่เป็ง  จัดโดย คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 

08 พ.ย. 54 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 3 / 2554  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
อาคารอเนกประสงค์ : การแต่งกายชุดสุภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
07 พ.ย. 54 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน
ผอ.สถานศึกษา ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้
โรงเรียนบ้านริมใต้ : เครื่องแบบ สำนักงานผู้อำนวยการ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
06 พ.ย. 54 ร่วมงานกฐินวัดสว่างเพชร(บ้านหนองปลามัน)
เชิญคณะครู และนักเรียน ทุกคนร่วมทำบุญทอดกฐิน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554  ณ  วัดสว่างเพชร (บ้านหนองปลามัน)  ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่  ครูวิบูลย์รัตน์  ฝ่ายการเงิน เพื่อรวบรวมทำบุญในนามของโรงเรียน ต่อไป
วัดสว่างเพชร(บ้านหนองปลามัน): แต่งกายชุดพื้นเมือง งานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 / 2554  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลามัน 

ห้องประชุม : ชุดสุภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
04 พ.ย. 54 ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม1

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ริม 1 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน 

ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำริน กลุ่มงานวิชาการ
01 พ.ย. 54 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

แจ้งคณะครูและนักเรียน  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน กลุ่มบริหารทั่วไป

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา