ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 90,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

เป็นอาคารแบบอื่นสร้างเอง บริจาคงบประมาณโดยราษฎรบ้านหนองปลามัน และ คณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค