ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 26 คน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อัศราพันธ์ คูณหาร (บาส)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : 0973156987
อีเมล์ : asarapanpanya@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.อัศราพันธ์ คูณหาร (บาส)
ปีที่จบ : -   รุ่น : -
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : asarapanpanya2560@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ธนกฤษ จติรัฐฎา (เบิ้ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 218/1 ม.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เบอร์มือถือ : 0931248786
อีเมล์ : thanajit_g@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นิษารัตน์ ส่างคำ (แยม)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : ??
ที่อยู่ : 150 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : yam--deka@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิ่งอุบล เวียงงาม (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : Xxxx
ที่อยู่ : 114 หมู่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริิม
เบอร์มือถือ : 0987977464
อีเมล์ : bumbim04042556@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว คำแดง ลุงซิ่ง (พาย)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 330/2 หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0947437320
อีเมล์ : Pie.Chewchew44@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ใหม่ เจริญสุข (นิว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 348 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0826932766
อีเมล์ : Zeen_1998_2541@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย บิ๊ก ปั่นธานี (มิ๊ก)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : ที่ 19
ที่อยู่ : หนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0962048932
อีเมล์ : cat.dog.2019@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วิภาวดี ยืนยงคีรีมาศ (ว่าน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : Remember
ที่อยู่ : 310/4 หมู่3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 080-792-6981
อีเมล์ : wipawadee565@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา มาทัง (ซานต์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : Remember
ที่อยู่ : 198/1 หมู่3 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 084-803-8263
อีเมล์ : jadsadasantar437@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาณุพันธ์ สมบุญ (ฟลุ๊คกี้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 186/1 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : 0965926381
อีเมล์ : flukeyhome2542@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภาณุพันธ์ สมบุญ (ฟลุ๊คกี้)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 186/1 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : flukeyhome2542@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม